November 2, 2009

[动漫]Toaru Kagaku no Railgun OP PV - only my railgun / fripSide

我虽然一直说,不要去看PV,不要去看PV,结果还是给人坑去看了==
嘛...算了…顺便吐下嘈,初春你的本体是不是花朵+内裤

No comments:

Post a Comment